Liberal Halvtime

Share

Episode 4: Hvor mange flyktninger kan vi ta imot?

Debatten om innvandring er ofte preget av harde fronter. Men hvilke typer innvandring har vi egentlig til Norge? Hvilke deler av flyktningepolitikken styres av internasjonale forpliktelser, og hvilket nasjonalt handlingsrom har vi? Torstein Ulserød forklarer hvordan asylsystemet fungerer, hvilke svakheter det har, og hvilke endringer som kan gjøres for å få det til å fungere bedre.