Liberal Halvtime

Share

Ep. 71: Bør staten eie bedrifter?

Hva er fordelene og ulempene med statlig eierskap? Bør det stilles andre krav enn rent kommersielle til statlig eide selskaper? Og hvordan bør politikerne forholde seg til statens eierskap i næringslivet? Gjester: Jon Gunnar Pedersen, Partner i Arctic Security og Aslak Versto Storsletten, masterstudent historie og deltager på Civitaakademiet 2019.