Liberal Halvtime

Share

Ep. 77: Har E-tjenesten gode nok verktøy for å beskytte rikets sikkerhet?

Regjeringens forslag til ny E-tjenestelov (ofte kalt digitalt grenseforsvar) åpner for at all datakommunikasjon som krysser Norges grenser kan lagres. Trenger E-tjenesten slike virkemidler for å sikre oss mot cyberangrep og terrorisme? Hva blir konsekvensene hvis loven blir vedtatt? Og hva blir konsekvensene hvis loven ikke blir vedtatt? Gjest: Sofie Nystrøm, Avdelingsdirektør i E-tjenesten.