Share

cover art for Kursdeltagare - Sandra & Joakim

MindClub

Kursdeltagare - Sandra & Joakim

Många frågar om vår 2 dagarskurs så vi valde att intervjua två kursdeltagare 6 dagar efter deras deltagande. Avsnittet innehåller tankar före, under och efter kursen samt vilka effekter och insikter som de båda bär med sig. Vi talar även om vad som håller oss tillbaka från att tag i vår egen utveckling samt vad som händer när vi håller uppe en fasad.

More episodes

View all episodes

 • Pamela von Sabljar - Självledarskap & Autencitet

  45:40
  Träffa Pamela von Sabljar, som är författare, föreläsare och utbildare inom självledarskap och autenticitet. Hör hur våra vägar korsades, vår vision och värderingar vad gäller MindClub. Hör oss skratta och dela med oss av vad Pamela har bidragit och kommer att bidra med till "det mentala gymmet". Nu närmast träffar vi Pamela på MindClubs föreläsning.
 • Anton Fredriksson - Värderingar & Vision

  32:40
  Träffa medgrundaren Anton där vi avslöjar hur våra vägar korsades, vår vision och värderingar kring MindClub. Vad är det som driver oss, vilka ambitioner har vi och vad skiljer vår community från det traditionella? Hör oss drömma och sätta stora mål, vilket kan vara härligt utmanande.
 • Katarina Brodecki - Köket & Detox

  35:15
  I det tredje avsnittet får vi träffa Katarina som tagit fram interiör, designat planlösningen och köket. Hon berättar passionerat om mat, färger och hur hon tänker kring möblering och mötesytorna på MindClub. Mycket av samtalet handlar om hur vi vill att visionen och communityn ska formas, inga exakta sanningar men en god bit på vägen.
 • Anna Östlund - Ridning & Välmående

  35:06
  I det andra avsnittet får ni träffa Anna Östlund som är utbildad mäklare om hur hon kombinerar en vardag med att alltid var nåbar, höga krav och träning. Ridningen är den platsen där hon får närvaro, gemenskap och träning utan dömande och vi får höra hur det går att koppla till MindClub. Vi diskuterar även speglarnas varande eller icke varande på vår kommande anläggning, och kom ihåg det är inga fast sanningar utan en vision vi utgår ifrån.
 • Daniel Brodecki - Storytelling

  28:56
  Daniel berättar helt oredigerat och personligt varför MindClub har startats och vilka värderingar som ligger bakom skapandet av en community. Följ MindClubs podcast och resa där vi intervjuar intressanta personer som är engagerade och intresserade av ett helhetsperspektiv på välmående. Mycket av samtalen handlar om hur vi vill att MindClubs community ska formas, alltså är det inga exakta sanningar.