Share

cover art for Vårt andeteam och våra andliga guider ger högre information och vägledning

MediumPodden - Vivi & Camilla

Vårt andeteam och våra andliga guider ger högre information och vägledning

Season 11

Betydelsen av våra andeteam och hur vi arbetar med dom.

Att vara i kontakt med den högsta källan, skaparen, den som älskar mig.

Att få hjälp från lärare/mästare i andevärlden.

Att även få kontakt med levande personers själar.

Det finns ett gemensamt själsligt space mellan två själar.

med mera...


More episodes

View all episodes