Market Makers

Share

#266 Ett Ungt Plejd

Season 6, Ep. 266

Veckans case är Ferroamp, är det ett ungt Plejd på väg mot lönsamhet och en fantastisk aktieresa eller är det ett sorgebarn ständigt på väg mot nya nyemissioner?


Dessutom: EG7, dollarn och protester i Peru.


—-

Skaffa marknadens bästa VPN på https://nordvpn.com/marketmakers


----

Är du aktieintresserad? Ladda ned appen Axyer på https://axyer.com/ 


----

Tidsstämplar och eventuella länkar som nämndes i avsnittet:

  • 01:35 Enad Global 7 $EG7
  • 27:45 Ferroamp $FERRO


-----

Twitter: https://twitter.com/marketmakerspod 

Kontakt: podcast@marketmakers.se 

Hemsida: https://www.marketmakers.se/ 


Niklas och Fabian finns förstås också på Twitter:

https://twitter.com/alden_niklas 

https://twitter.com/franzen_fabian

More Episodes