Share

cover art for Vilken Bibel borde man läsa? (Från stentavla till app - del 6)

Maranata Podcast

Vilken Bibel borde man läsa? (Från stentavla till app - del 6)

Det finns ca 20 svenska översättningar av Bibeln. Vad är skillnaderna? Vad ska man tänka på när man väljer en Bibel? Vilken är bäst? Ska man läsa i en app eller på papper?


#bibeln #historia #nyatestamentet

More episodes

View all episodes