Share

cover art for Undervisning för barnen - förr och nu, del 2

Maranata Podcast

Undervisning för barnen - förr och nu, del 2

Tage Johansson talar om skolplikt, hemundervisning och Baptisternas vardagsskolor. Andra delen.

More episodes

View all episodes