Share

cover art for Saligprisningarna

Maranata Podcast

Saligprisningarna

Gertrud Johansson i Radio Maranata.

More episodes

View all episodes

 • Frälsning i Jesus (Maranatabudskapet, del 1)

  01:01:05
  Samtal om den kristna trons mest grundläggande koncept: Frälsningen från synd genom Jesus Kristus.Varför behöver man bli frälst? Vad säger Bibeln om frälsning? Hur blir man frälst?#frälsning #evangelium #bibeln #samtal
 • Gudskunskap och Gudsvishet

  28:59
  Det är viktigt att ta vara på sin kunskap om Gud. I ett närmande till honom i Gudsfruktan förökas visheten.#gudsfruktan  #gudskunskap #gudsvishet
 • Församlingen i ändens tid, del 4

  25:15
  Lyssna till ett program från Radio Maranata. Gertrud Johansson läser ur ett häfte med titeln "Församlingen i ändens tid" och Tage Johansson som skrivit häftet talar om detta ämne.
 • Torterad för Kristi skull - av Richard Wurmbrand (del 11)

  28:28
  Lyssna till Hans Lindelöw läsa ur boken TORTERAD FÖR KRISTI SKULL av Richard Wurmbrand.#RichardWurmbrand #förföljelse
 • Frälst av nåd!

  45:55
  Berno Vidén undervisar hos församlingen i Skälby om frälsningen. Äktenskapsbryterskan i Johannes evangelium kapitel 8 fick i Jesus möta nåden och sanningen. Även de som ville stena henne mötte sanningen, men vad hände med dem?#bibelstudium #bibeln #frälsningen #nåd #sanningen
 • Att leva i Guds rike

  24:54
  Gertrud Johansson talar om Guds rike, och läser ur Arne Imsens bok med just den titeln, "Guds rike".#GudsRike #läsning
 • Helt och fullt Gud. Helt och fullt människa.

  31:26
  Paulus Eliasson undervisar om den hypostatiska föreningen. Vilken betydelse har det för vår tillbedjan att Jesus är både Gud och människa?
 • 9. Maranata – Du vår Herre kom! (del 9)

  38:21
  Nionde och sista delen i en undervisningsserie av Arne Imsen inspelad under Maranataförsamlingens sommarkonferens 1994.
 • 8. Maranata – Du vår Herre kom! (del 8)

  56:23
  Åttonde delen i en undervisningsserie av Arne Imsen inspelad under Maranataförsamlingens sommarkonferens 1994.