Share

cover art for Politiken (Maranatabudskapet, del 6)

Maranata Podcast

Politiken (Maranatabudskapet, del 6)

Hur hänger kristendom och politik ihop? Hur såg väckelserörelserna på politisk makt? Och borde kristna rösta? Det och mer tar vi upp i detta program. Samtal mellan Hans Lindelöw, Berno Vidén och Paulus Eliasson.


#maranata #politik #magasinet #samtal #bibelstudium

More episodes

View all episodes