Share

cover art for Måste Gud finnas?

Maranata Podcast

Måste Gud finnas?

Om Gud kan finnas - måste han då finnas? Det påstår det ontologiska gudsbeviset. Paulus Eliasson ger en introduktion till det mest filosofiska av alla argument för Guds existens.


Sång: "Fri och förlåten" med Christina Imsen

More episodes

View all episodes