Share

cover art for Judas brev

Maranata Podcast

Judas brev

Undervisning av Arne Imsen.

More episodes

View all episodes

 • En nyckel till profeten Mika

  30:30
  Vem är som Herren? Det är betydelsen av namnet Mika. Och Mika är en av profeterna i de hebreiska Skrifterna, och hans budskap är att ingen är som Herren – i dom och i frälsning. Sång: "Vem är som du" med Karin Lindroos.
 • Mose liv - del 5

  30:00
  Vid midnatt drog mordängeln - fördärvaren - över hela Egyptens land och slog allt förstfött. Israels barn räddades tack vare det slaktade Lammets blod.
 • Invandring och klimatfrågan - vad är en kristen hållning?

  01:19:45
  Micael Grenholm är teolog och författare, med ett speciellt engagement för flyktingar i Sverige, och klimatfrågan. Här intervjuas han av Paulus Eliasson om varför så många kristna följer högerorienterade politiker i invandrings- och klimatfrågan, och samtalet kommer in på vad kristna kan göra för att följa Jesus i dessa frågor.
 • Trons vila (7 mars 2010 kl 11)

  50:58
  Predikan av Hans Lindelöw från 7 mars 2010 kl 11.
 • Välsignelsen går vidare (Patriarkernas liv, del 7)

  55:13
  Ett bibelstudie-program där vi samtalar om 1 Mosebok 23-25, om Saras död, Isak och Rebeckas möte, och Abrahams död.
 • Himlen

  28:44
  Yngve Stenfelt talar i Radio Maranata.Taggar:Yngve Stenfelt, 2023
 • Jesu tillkommelse, i två etapper

  25:46
  Tage Johansson i Radio Maranata.
 • Tron (2 mars 2010 kl 19)

  46:36
  Bibelstudium med Hans Lindelöw inspelat 2 mars 2010 kl 19 på Bällsta Missionecenter.