Share

cover art for Gudskunskap och Gudsvishet, del 2

Maranata Podcast

Gudskunskap och Gudsvishet, del 2

Gudskunskap ger oss Gudsvishet. Talet om korset, Guds dårskap är visare än människor.


#gudsfruktan #gudskunskap #gudsvishet

More episodes

View all episodes