Share

cover art for Gudskunskap och Gudsvishet

Maranata Podcast

Gudskunskap och Gudsvishet

Det är viktigt att ta vara på sin kunskap om Gud. I ett närmande till honom i Gudsfruktan förökas visheten.


#gudsfruktan  #gudskunskap #gudsvishet

More episodes

View all episodes