Share

cover art for Guds suveränitet och vår fria vilja

Maranata Podcast

Guds suveränitet och vår fria vilja

Kalvinismen säger att vi är alla är förutbestämda av Gud - antingen till frälsning, eller förtappelse. Är det biblisk? Josef Löwdin är en tidigare kalvinist och delar med sig av sin tro och erfarenhet.

More episodes

View all episodes