Share

cover art for Gamla Testamentet blir till (Från stentavla till app - del 2)

Maranata Podcast

Gamla Testamentet blir till (Från stentavla till app - del 2)

Historien om Bibeln fortsätter. Var är Septuaginta, och varför är den viktig? Hur skrevs, spreds och samlades Nya Testamentet? Paulus Eliasson förklarar.


#bibeln #nyatestamentet #septuaginta #historia

More episodes

View all episodes