Share

cover art for Försoningens makt

Maranata Podcast

Försoningens makt

Saulus andades hot och mordlust och hade beslutat sig för att utrota Jesu lärjungar, men han konfronterades med en större makt än hatet han bar på.

More episodes

View all episodes