Maranata Podcast

Share

Församlingsdag 1 maj i Långshyttan

More Episodes

 • Stenar (del 5)

  28:36
  Hans Lindelöw i Radio Maranata.
 • 2 Petrus brev kapitel 3

  22:46
  Gertrud Johansson i Radio Maranata.
 • En nyckel till Fjärde Mosebok

  30:25
  Fjärde mosebok är en bok om Israels tid i öknen. Den är full av människors uppror emot Gud – men också Guds trofasthet mot sitt folk. Sång: "Jag skall leda dig var dag" med Maranatabarnen
 • Tystnadens makt

  29:59
  Tidningsrekdaktören Torgny Segerstedt kämpade i motvind under Andra världskriget, men vägrade att anpassa sig. Då myndigheterna inte tillät honom att skriva sanningen om nazismen, publicerade han tomma sidor, där alla förstod att sanningen borde ha publicerats.
 • Galaterbrevet (del 3, januari 2010)

  42:05
  Undervisning av Hans Lindelöw från januari 2010.
 • Spåret hem till Gud

  29:07
 • Andens mission

  24:11
  Tage Johansson i Radio Maranata.
 • Stenar (del 4)

  27:57
  Hans Lindelöw i Radio Maranata.
 • 2 Petrus brev kapitel 1 och 2

  25:02
  Gertrud Johansson i Radio Maranata.