Share

cover art for Församlingen - ett hem

Maranata Podcast

Församlingen - ett hem

Jesus säger i Matteus 11:28:

  • Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.


More episodes

View all episodes