Share

cover art for Ett sant och sunt kristet liv

Maranata Podcast

Ett sant och sunt kristet liv

Lyssna till ett program från Radio Maranata. Gertrud Johansson talar om hur viktigt det är med ett sunt och sant liv som kristen.


#helgelse #tillväxt #kristetliv

More episodes

View all episodes

 • Politiken (Maranatabudskapet, del 6)

  01:01:54
  Hur hänger kristendom och politik ihop? Hur såg väckelserörelserna på politisk makt? Och borde kristna rösta? Det och mer tar vi upp i detta program. Samtal mellan Hans Lindelöw, Berno Vidén och Paulus Eliasson. #maranata #politik #magasinet #samtal #bibelstudium
 • Den helige Ande förhärligar Jesus

  29:24
  Den Helige Andes verkan i frälsningen och Andens dop till förhärligande av Jesus och #tjänst för honom.Yngve Stenfelt undervisar.#frälsning #DenHeligeAnde #andedop #tjänstförJesus
 • Maranata - återblick och framtidsvision

  26:04
  Samtal om Maranatafolkets historia med Tage Johansson, Gertrud Johansson och Stina Fridolfsson.
 • Sanning och heder

  25:15
  Hans Lindelöw talar i Radio Maranata.
 • Att vara himlaljus, del 4

  25:01
  Gertrud Johansson talar i Radio Maranata om att vara #ljus i världen. #helgelse
 • Livets väg eller den breda vägen

  41:03
  Berno Vidén undervisar hos storfamiljen i Skälby om den smala vägen som leder till livet.https://www.youtube.com/watch?v=XCnLzFZ76Fg
 • Nya och gamla bibelöversättningar (Från stentavla till app, del 5)

  29:55
  Vad är skillnaden mellan de gamla bibelöversättningarna och de nya? Och vad bör man tänka på när man läser sin bibel? #bibeln #textusreceptus #nyatestamentet #historia #kingjames
 • Församlingen (Maranatabudskapet, del 5)

  01:00:16
  Samtal om vad församlingen är. En organisation? En byggnad? Troende som samlas varje söndag? Eller något mer?#församlingen #bibelstudium #maranatabudskapet
 • Gudskunskap och Gudsvishet, del 5

  29:10
  Gudskunskapen för in en växande Gudsvishet genom Anden i vårt innersta och vi lär känna Kristi kärlek som övergår all kunskap. Yngve Stenfelt undervisar.#gudskunskap #gudsvishet #kristikärlek #andligtillväxt