Share

cover art for En nyckel till Romarbrevet

Maranata Podcast

En nyckel till Romarbrevet

Martin Luther tyckte att alla kristna skulle lära sig Romarbrevet utantill. Här kan du i alla fall få en halvtimmes introduktion till en av Bibelns viktigaste böcker. Paulus Eliasson talar.


Sång: "Vem kan skilja dig" med Christina Imsen

More episodes

View all episodes