Share

cover art for En nyckel till profeten Mika

Maranata Podcast

En nyckel till profeten Mika

Vem är som Herren? Det är betydelsen av namnet Mika. Och Mika är en av profeterna i de hebreiska Skrifterna, och hans budskap är att ingen är som Herren – i dom och i frälsning.


Sång: "Vem är som du" med Karin Lindroos.

More episodes

View all episodes