Share

cover art for En nyckel till Judas brev

Maranata Podcast

En nyckel till Judas brev

Ett av de kortaste breven i Bibeln handlar om falska lärare och älskade syskon. Paulus Eliasson ger en introduktion.


Sång: "Golgata källa flödar"

More episodes

View all episodes