Share

cover art for En nyckel till Jakobs brev

Maranata Podcast

En nyckel till Jakobs brev

Jakobs brev är fullt av uppmaningar till den som vill leva fullkomligt. Den utmanar till ett liv i kärlek till Gud och våra medmänniskor, medan vi väntar på Jesu tillkommelse. Paulus Eliasson undervisar.

Sång: "Tala Gud" med Christina Imsen

More episodes

View all episodes