Share

cover art for En nyckel till Fjärde Mosebok

Maranata Podcast

En nyckel till Fjärde Mosebok

Fjärde mosebok är en bok om Israels tid i öknen. Den är full av människors uppror emot Gud – men också Guds trofasthet mot sitt folk.

Sång: "Jag skall leda dig var dag" med Maranatabarnen

More episodes

View all episodes