Share

cover art for Du är kallad till att vara själavinnare (del 2)

Maranata Podcast

Du är kallad till att vara själavinnare (del 2)

Tage Johansson talar i Radio Maranata.

More episodes

View all episodes

 • Kampen för det bibliska dopet - Hubmaier

  30:00
  Kampen för det bibliska dopet under 1500-talet krävde många martyrer. I det här avsnittet påminner vi om Balthasar Hubmaiers kamp.
 • Dopet till Kristus (Maranatabudskapet, del 2)

  01:00:19
  Varifrån kommer dopet? Varför måste man bli döpt? Spelar mängden vatten roll? Kan man döpa spädbarn? Detta och mer därtill samtalar Hans, Berno och Paulus om i detta program.#dop #bibelstudium #magasinet #maranatabudskapethttps://youtu.be/bNar31PCQTM
 • Gudskunskap och Gudsvishet, del 2

  29:09
  Gudskunskap ger oss Gudsvishet. Talet om korset, Guds dårskap är visare än människor.#gudsfruktan #gudskunskap #gudsvishet
 • Uppföljning av Wurmbrand - förföljelse under 2020-talet

  29:10
  Hans Lindelöw följer upp läsningen av boken Torterad för Kristi skull av Richard Wurmbrand med tankar om förföljelse i våra dagar. #RichardWurmbrand #förföljelse #lärjungaskap
 • Ett sant och sunt kristet liv

  22:16
  Lyssna till ett program från Radio Maranata. Gertrud Johansson talar om hur viktigt det är med ett sunt och sant liv som kristen.#helgelse #tillväxt #kristetliv
 • Från stentavla till app (Del 1 - Gamla Testamentet blir till)

  31:13
  När skrevs Gamla Testamentet? Hur har det bevarats genom så många hundra år? Hur kan vi vara säkra på att det vi har idag är det samma som det som skrevs då? Paulus Eliasson börjar här en berättelse om hur vi har gått från stentavlorna på Sinai, via bokrullar och pergament - till den boken vi idag har på vår smarttelefon.#bibeln #gamlatestamentet #historia
 • Församlingen - ett hem

  29:58
  Jesus säger i Matteus 11:28:Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.
 • Frälsning i Jesus (Maranatabudskapet, del 1)

  01:01:05
  Samtal om den kristna trons mest grundläggande koncept: Frälsningen från synd genom Jesus Kristus.Varför behöver man bli frälst? Vad säger Bibeln om frälsning? Hur blir man frälst?#frälsning #evangelium #bibeln #samtal
 • Gudskunskap och Gudsvishet

  28:59
  Det är viktigt att ta vara på sin kunskap om Gud. I ett närmande till honom i Gudsfruktan förökas visheten.#gudsfruktan  #gudskunskap #gudsvishet