Share

cover art for Drömmar och familjekonflikter (Patriarkernas liv, del 12)

Maranata Podcast

Drömmar och familjekonflikter (Patriarkernas liv, del 12)

Bibelstudie-magasin där vi samtalar om 1 Mosebok 37 och 38. Josefs drömmar, Jakobs söner säljer sin bror till Egypten, och Judas orättfärdighet mot Tamar.

More episodes

View all episodes