Share

cover art for Den helige Ande förhärligar Jesus

Maranata Podcast

Den helige Ande förhärligar Jesus

Den Helige Andes verkan i frälsningen och Andens dop till förhärligande av Jesus och #tjänst för honom.

Yngve Stenfelt undervisar.


#frälsning #DenHeligeAnde #andedop #tjänstförJesus

More episodes

View all episodes