Share

cover art for Dagen som Herren gjort

Maranata Podcast

Dagen som Herren gjort

Guds ord talar om en dag då allt ska ställas tillrätta. Är det en glädjens dag eller en sorgens dag?


Paulus Eliasson predikar i Skälby 15 juni 2024.


#herrensdag #dom #omvändelse

More episodes

View all episodes