Malmö snackar

Share

Skolan – en vara bland andra?

Ep. 3

Under de senaste åren har skolmarknaden och systemet med vinstdrivande skolor diskuterats flitigt. Vad betyder det att kommersiella aktörer normaliseras i skolan? Om resultatet blir bra, spelar det någon roll? Även tech-industrin har stor påverkan på hur man arbetar i skolan, och undervisningsmodeller baserade på forskning har blivit en handelsvara. Vad betyder det? Och vilka positiva effekter har marknadsskolan fört med sig?

Välkomna till ett samtal om skolan efter friskolereformen.

I panelen:

  • Emma Leijnse, skolreporter Sydsvenskan
  • Malin Ideland, professor i utbildningsvetenskap Malmö universitet
  • Peter Strömblad, VD och rektor samt styrelseledamot i Idéburna skolors riksförbund


Moderator är Camilla Sylvan, redaktionschef på Sydsvenskan.

Samtalet spelades in på Grand i Malmö den 25 januari 2023.