Magnus och Peppes podcast

Share

#55 – App economy, Emoji och Ålderskriser (och Bill Cosby)

Peppe belyser internetföretagens skenhelighet i att påstå sig göra gott men samtidigt använda sig av slavarbetskraft. Hon ger sig själv också en "super aktuell" introduktion till Emoji och fenomenet ålderskris. Avslutningsvis resonerar Peppe och Magnus kring underhållning, skapad av pedofiler och andra brottslingar. Referenser till avsnittet hittas på facebook.com/magnuspodcast