Magnus och Peppes podcast

Share

#65 – Studioåsikter, Opposition & Yttrandefrihet

Peppe förklarar varför det inte alltid är korrekt att som journalist bjuda in personer från alla åsiktsfalanger, in i en studio. Vi pratar om röster som tycker att man inte borde ligga i opposition, utan följa majoritetens vilja. Peppe förklarar också varför vi har yttrandefrihet, tillskillnad mot det som rasister och "komiker" brukar hävda.