Madestam & Lemne

Madestam & Lemne är en podcast om politik och förvaltning med fokus på Sverige. I varje avsnitt diskuteras aktuella ämnen med fördjupade analyser. Jenny Madestam och Marja Lemne är verksamma som forskare på Försvarshögskolan respektive Södertörns högskola och flitigt förekommande som politiska analytiker både TV och radio.


Om du har frågor och/eller förslag på teman till framtida avsnitt kan du skicka mail till: Jenny.Madestam@fhs.se