LØRN.TECH

del

#C1177: BI BÆREKRAFT: Caroline Dale Ditlev Simonsen: De viktigste drivere for bærekraft i dag

Season 1, Ep. 1177

Hva er bakgrunnen for at vi snakker om bærekraft i dag? Hvilke begreper er sentrale og hva er driverne ? I en uformell samtale med Caroline Dale Ditlev-Simonsen, blir vi kjent med bærekraftsbegrepets historie og hvordan et gryende samfunnsengasjement som startet med å samle flasker, tok henne via Rio og FN, inn i komiteen som utviklet Åpenhetsloven og nå viser vei for studentene som vil starte arbeidet med eget bærekraftsarbeid.


Dette LØRNER du:  

Hvordan har bærekrafts fokuset endret seg over tid

Hva er de viktigste begrepene innen bærekraft i dag

Hva er de viktigste driverne for bærekraft


-“Vi må finne ut som samfunn hvordan vi kan leve mer bærekraftig uten å kompensere livskvaliteten vår”


Anbefalt litteratur:

“The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits.”, av Milton Freedman, NY Times 1970

Flere episoder