LØRN.TECH

del

#0679: LØRNSOC: Christian Wee: Digital rekonstruksjon av kulturturminner

Season 1, Ep. 679

Hvordan gjøre en analog institusjon bedre stilt digitalt? Og hvordan lykkes med teknologi i musum som STYRKER besøket ved stedet heller enn å erstatte behovet for et besøk ved stedet? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med direktør i Stiftelsen Falstadsenteret, Christian Wee, om hvordan teknologi kan brukes til samfunnsnyttige oppdrag også i en analog institusjon som et museum. 


— Vi ønsker folk til våre sted, og teknologi skal styrke besøket på stedet, ikke erstatte det. Våg å være innovativ og first mover, det har i alle fall slått veldig positivt ut for Falstadsenterets del, forteller han i episoden. 


Dette LØRNER du: 

  • Digital kunst
  • Endrings agent
  • Innovasjon
  • Digitale opplevelser
  • Digitalisering 


Anbefalt litteratur: 

  • webside for prosjektet iC-ACCESS
  • Falstads digitale rekonstruksjon på youtube


Denne episoden er i samarbeid med Digital Norway og BI 

Flere episoder