LØRN.TECH

del

#0669: OCEANTECH: Ellisiv Løvold: Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Season 1, Ep. 669

Hvilke løsninger og næringsutvikling kan vi ta i bruk for å dra i rett retning i når det kommer til miljø og bærekraft? Og med en enorm mangel på mat i verden, hvordan kan vi ta i bruk mulighetene i havet på en bærekraftig måte? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder for marked, relasjon og utvikling i Løvold Solution, Ellisiv Løvold, om å ta både konsernet og verden videre, skape arbeidsplasser og nye digitale og miljøvennlige løsninger.


— I det store perspektivet som tegner et bilde av enorm mangel på mat i verden, mener jeg at vi både har en mulighet til og et ansvar for å ta tak for å gjøre en forskjell her, forteller hun i episoden. 


Dette LØRNER du:

  • Fiskeoppdrett 
  • Havbruksloggen 
  • Digitalisering 
  • Bærekraft 


Anbefalt litteratur: 

  • Løvold Solution 


Denne episoden er laget i samarbeid med Bodø 2024

Flere episoder