LØRN.TECH

del

#0668: LØRNSOC: Reid Hole: Styrking av den samfunnsvitenskapelige nordområdeforskningen

Season 1, Ep. 668

Hvordan kan vi bruke forskningsbasert innovasjon for å nå bærekraftsmålene? Og hva fungerer bedre og hva fungerer dårligere når undervisningen nå er blitt digital under Covid-19? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prorektor innen forskning og utvikling ved Nord universitet, Reid Hole, om at samfunnsvitenskap har en veldig stor betydning for at vi skal nå FN sine bærekraftsmål.  


— Under denne digitale undervisningen, har studentene fått den kunnskapen vi som universitet har lovet dem? Dette blir interessant å se på etter eksamen, forteller han i episoden. 


Dette LØRNER du: 

  • Samfunnsvitenskap
  • Bærekraftsmålene til FN 
  • Tverrfaglighet 
  • Velferd


Anbefalt litteratur: 

  • «Who we are and how we got here» av professor David Reich ved Harvard


Denne episoden er laget i samarbeid med Bodø 2024

Flere episoder