LØRN.TECH

del

#0667: CLEANTECH: Kaj B. Westre: Bærekraft som nasjonalt konkurransefortrinn

Season 1, Ep. 667

Hva er en av de største utfordringene vi har i Norge for å nå FN sine klimamål? Og hvilke muligheter gir FN sine klimamål Norge? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder av Westregruppen Kaj B. Westre, om at det trengs en holdningsendring til i Norge for at vi skal nå FN sine klimamål og hvordan vi kan bruke teknologi for å få dette til. 


— Hvorfor arrangerer FN nå days of cities når det tidligere har vært days of countries? Jeg tror det er fordi å fokusere på hele land går for sent, for det er jo i byene det faktisk skjer handling, forteller han i episoden


Dette LØRNER du: 

  • Smarte byer
  • Digitale tvillinger
  • Vann 
  • Bærekraft
  • Samhandling 


Anbefalt litteratur: 

  • Sett deg inn i bærekraftsmålene


Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA

Flere episoder