LØRN.TECH

del

#0657: LØRNSOC: Roald Johansen: Utviklingsevne

Season 1, Ep. 657

Hvordan få andre til å ta ansvar selv? Og hvilke forskjeller ser Roald på de som faktisk lykkes og de som ikke lykkes? I denne episoden av #LØRN sin serie med innovasjonsverket snakker Silvija, Sjur og Klaus med partner hos ifo-Institutt for organisasjonsutvikling, Roald Johansen, om utviklingsmetodikk som skal bidra til god planlegging, organisering, bemanning, styring og kontroll av nyskaping.


Alle kan få det til, men det er noen som er mer opptatte av å gjøre det samme om igjen, enn å tenke over hvordan det man gjør faktisk går og endre oppgaven deretter, forteller han i episoden.


Dette LØRNER du:

  • Delegering
  • Organisere
  • Nyskaping
  • Kultur


Anbefalt litteratur:

Flere episoder