LØRN.TECH

del

#0645: TRANSPORT: Torun Degnes: Autonome mobilitetssystemer - ny norsk eksportnæring

Season 1, Ep. 645

Hva skal til for å eksportere mobilitet fra Norge? Og hvordan har Covid-19 påvirket oss til å innovere og være kreative? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i SAMS Norway (Sustainable Autonomous Mobility Systems Norway, næringsklynge), Torun Degnes, om hvor viktig det er at vi anstrenger oss for å forstå konsekvensene av det vi utvikler, så vi reduserer sannsynligheten for å erstatte dagens systemer med noe som er like skadelig eller verre. 


— Vi har en fantastisk mulighet til å skape enda bedre løsninger og å sikre norsk verdiskaping om vi samarbeider på tvers av bedrifter og myndigheter, og tar i bruk teknologi på en klok måte, forteller hun i episoden


Dette LØRNER du:

  • Autonomi
  • Felles løsninger 
  • Effektiv ressursbruk
  • Digital omstilling 


Anbefalt litteratur: 


Denne episoden er laget i samarbeid med Kompetanseforum Østfold

Flere episoder