LØRN.TECH

del

#0642: HEALTHTECH: Eline Aas: Helsegevinster og ressursbruk

Season 1, Ep. 642

Hvordan regner man, økonomisk på helse? Og når vi har en offentlig finansiert helsesektor og vi felles tar regning, blir det da en bedre eller dårligere helsetjeneste?  I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med førsteamanuensis og PhD ved Universitetet i Oslo, Eline Aas, om viktigheten av at helseøkonomiske perspektiv inkluderes i kliniske forsøk. 


— Hvilke metoder vi benytter kan være nyttige, ikke bare til å evaluere nye behandlinger og legemidler i kjølvannet av kliniske forsøk, men også som et nyttig verktøy i innovasjonsprosjekter, forteller hun i episoden. 


Dette lørner du: 

  • Helseøkonomi
  • Effektanalyser
  • Presisjonsmedisin
  • Eksperimentelle behandlinger 
  • Offentlig vs privat helsetjeneste


Anbefalt litteratur: 

  • Jan Abel Olsen – Helseøkonomi, effektivitet og rettferdighet
  • Mike Drummond og medforfattere (Methods for Economic Evaluation of Health Care interventions)
  • Peter Neuman og kollegaer (Cost-effectiveness in Health and Medicine)Denne episoden er laget i samarbeid med Bigmed prosjektet ved Oslo Universitetssykehus 

Flere episoder