LØRN.TECH

del

#0636: HEALTHTECH: Pål Brekke: Kardiologi og teknologi

Season 1, Ep. 636

Hvordan kan genetiske data gjøres tilgjengelig for sikker deling med andre i helsevesenet, så det ikke blir nødvendig for alle å måtte finne opp hjulet på nytt, på hver sin kant? Og hvordan kan vi gjenbruke all den dataen vi har i journalene våre på best mulig måte? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med overlege og forsker ved OUS Rikshospitalet, Pål Brekke, om hvilke barrierer som må ned for at vi kan bruke all vår helsedata på best mulig måte, på en stor skala, så vi kan få ny informasjon ut ifra dette.


— Vi har, eller har hatt en ganske unik mulighet med relativt gode registre koblet mot et unikt personnummersystem, som gjør at man i prinsippet kan følge pasienter over lang tid, men forskning på store datasett i Norge har i stor grad blitt forhindret av en ekstremt konservativ fortolkning av personvernet, forteller han i episoden.


Dette lørner du:

· Genetikk

· Hjertesykdommer

· Bigdata i helsevesenet

· Visualisering av data

· GDPR


Anbefalt litteratur:

· Bradley Erickson fra Mayo-klinikken sine artikler om AI, spesielt innen medisinsk bildebehandlng.

· Deep medicine av Eric Topol

Denne episoden er laget i samarbeid med Bigmed prosjektet ved Oslo Universitetssykehus

Flere episoder