LØRN.TECH

del

#0635: HEALTHTECH: Tony Håndstad: Genomikk og datadeling

Season 1, Ep. 635

Hvordan vet legene at de har kommet i mål når de skal kartlegge en sykdom gjennom DNA-sekvensering? Og hvordan kan vi fjerne barrierene for datadeling mellom andre laboratorier, når dette er nødvendig for å skille mellom sykdomsgivende variabler og nøytrale genetiske varianter? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med koordinatorer for diagnostisk bioinformatikk ved avdeling for medisinsk genetikk hos OUS (Oslo Universitetssykehus), Tony Håndstad, om hvordan de utvikler og opererer IT-delen av DNA analyser for diagnostikk av, i hovedsak sjeldne, arvelige sykdommer.


— Allerede i dag kan du få hele ditt DNA sekvensert privat til ca 10.000 kroner, forteller han i episoden.


Dette lørner du:

  • Genetikk
  • DNA-sekvensering
  • Datadeling
  • Sykdomsbildet
  • “Dragen” for hurtig diagnostisering
  • Dips


Anbefalt litteratur:

  • Dine geniale gener av Dag Undlien
  • Søk på Ted Talks etter “genomics”


Denne episoden er laget i samarbeid med Bigmed prosjektet ved Oslo Universitetssykehus

Flere episoder