LØRN.TECH

del

#0633: HEALTHTECH: Åslaug Helland: Personalisert kreftbehandling

Season 1, Ep. 633

Hva er DNA-sekvensering? Og hvordan møter vitenskapen teknologien i dag? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med overlege hos OUS (Oslo Universitetssykehus) og forskningsleder ved kreftklinikken, Åslaug Helland, om hvordan OUS sekvenserer og satser på utviklingen av nye og bedre metoder for mer nøyaktig diagnostikk, som vil muliggjøre persontilpasset behandling.


— Den dyreste behandlingen er den som ikke virker, - både for pasienter og for samfunnet, forteller hun i episoden.


Dette lørner du:

  • Kreftbehandling
  • Diagnostikk
  • Lungekreft
  • DNA-Sekvensering
  • Alderdomsrelaterte sykdommer


Anbefalt litteratur:

  • Nature publisering fra 2019 · Lorenzo's oil


Denne episoden er laget i samarbeid med Bigmed prosjektet ved Oslo Universitetssykehus

Flere episoder