LØRN.TECH

del

#0627: CYBERSEC: Gaute Wangen: Risikostyring av digital sikkerhet.

Season 1, Ep. 627

Hvordan utvikler grunnprinsippene i angrep og digital sikkerhet seg i dag? Og hvor er det flest folk feiler, når det kommer til digital sikkerhet? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med seniorrådgiver hos NTNU digital Sikkerhet i Gjøvik, Gaute Wangen, om hvordan vi bør jobbe med informasjonssikkerhet og risikostyring. 


— Mange av de sikkerhetshendelsene vi ser idag er mangel på grunnleggende ting. At man ikke har fått implementert kjente løsninger på kjente problem, forteller han i episoden.


Dette lørner du: 

  • Kritisk infrastruktur på nettverk
  • Sikkerhetshendelsene
  • Grunnprinsipper i digital sikkerhetskultur 
  • Folk, prosess og teknologi


Anbefalt litteratur: 

  • The Black Swan av Nassim Taleb. 
  • Antifragile av Nassim Taleb.


Denne episoden er laget i samarbeid med Gjøvik kommune

Flere episoder