LØRN.TECH

del

#0573: TECH4GOOD: Carine Zeier: Teknologi som problemløser

Season 1, Ep. 573

Fallrelaterte skader står for hele 70% av dødsårsaker for de over 75 år, er det mulig å predikere og dermed forhindre fall ved hjelp av teknologi? Og hva skal til, før man tørr å ta risikoen det krever å gå ut fra en trygg jobb, og heller satse som gründer? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO, iGT Technology og Venture Developer, Carine Zeier, om "agetechnologi" og hvorfor hun trives i umodne markeder hvor hun kan skape innovasjon.


— Jeg trives med mye usikkerhet, og dermed i umodne markeder. Her må du snu deg fort og omringe deg med et bredt mangfold av mennesker og det trives jeg med, forteller hun i episoden.


Dette lørner du: 

  • Kommersialisering av teknologi internasjonalt 
  • Agetech
  • Umodne markeder 
  • Gründerskap
  • Kombinasjonskunnskap 


Anbefalt litteratur: 

  • «The Art of Innovation» av Tom Kelley

Flere episoder