LØRN.TECH

del

#0556: GAMETECH: Robert Sach: Gaming, Teknologi & Smarthus – vår søken etter opplevelse

Season 1, Ep. 556

Hvis jeg er god til å spille E-sport fotball, hva er jeg da god på? Er jeg god på fotball, eller er jeg god til å analysere fotball? Og hva kreves egentlig av en E-sport utøver, må man være i god fysisk form? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med E-sport ansvarlig hos IK Start og daglig leder Resonans Prosjekt, Robert Sach, om hvordan E-sport kan skape gode holdninger for dagens unge, og bidra til gamification i hverdagen.


— Vi må erkjenne verdiskapningen og innovasjonen som ligger i å skape nye friske synergier, der bla. gaming kommer mer frem, forteller han i episoden.


Dette lørner du: 

 • E-sport
 • smarte hus
 • Strategi
 • Fotball


Anbefalt litteratur: 

 • gaming.no 
 • Søk opp begreper som 
 • gamification, 
 • E-sport, 
 • smarthus, 
 • proptech, 
 • bygg 4.0, 
 • morgendagens hjem etc. 

Oppsøk deretter en organisasjon, samling, konferanse etc som er relevant til temaet du er nysgjerrig på. Ta del og prøv det ut!


Denne episoden er laget i samarbeid med stiftelsen teknologiformidling og Knuden - Kristiansand Kulturskole


Hvem er Teknologiformidling?

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling


Hva gjør Teknologiformidling?

Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

Flere episoder