LØRN.TECH

del

#0555: AI: Johan Wedel: Kunstig intelligens og forretningsutvikling

Season 1, Ep. 555

Kan AI teknologi organisere bedriften din, bedre enn du som kjenner dine ansatte og deres kultur? Og hvordan blir den nye prosess verdenen vi går inn i? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CTO hos Gridd.AI Robotics, Johan Wedel, om hvorfor fremtidens offentlige og private virksomhetsarkitektur ikke nødvendigvis vil bli bestemt av mennesker.


— Vårt endelige mål med AI teknologien, er at vi skal klare å kartlegge bedriften din og deretter generere modeller på hvordan arkitekturen til organisasjonen ville sett ut, dersom en AI hadde bestemt den, forteller han i episoden.


Dette lørner du: 

  • Virtuelle roboter
  • Effektivisering
  • Automatisering
  • AI for informasjonssamling 


Anbefalt litteratur: 

  • Jon Iden sin bok om Prosessledelse


Denne episoden er laget i samarbeid med stiftelsen teknologiformidling og Knuden - Kristiansand Kulturskole


Hvem er Teknologiformidling?

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling


Hva gjør Teknologiformidling?

Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

Flere episoder