LØRN.TECH

del

#0554: FOODTECH: Nina Øverby: Digitale tiltak for å fremme et godt kosthold tidlig i livet

Season 1, Ep. 554

Hvordan forstå ernæring bedre gjennom teknologi? Og hvilke kan vi inspirere befolkningen til å spise sunnere, gjennom ny teknologi? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med professor i ernæring ved universitetet i Agder, Nina Øverby, om hvordan man kan bruke digitale midler for å fremme god helse. 


— Teknologi og digitale intervensjoner har et stort potensial for å bedre kosthold til store og viktige grupper av befolkningen (de sårbare og de unge), men vi vet foreløpig ikke hvordan vi kan gjøre dette, slik at endringer kan vare over lang tid, forteller hun i episoden.


Dette lørner du: 

  • Forskning på ernæring
  • Intervensjon
  • Grønnsaker
  • Formidling av kosthold digitalt


Anbefalt litteratur: 

  • Susan Michie er en forsker som har svært god oversikt over forskningsfeltet og digitale intervensjoner og helse. 


Denne episoden er laget i samarbeid med stiftelsen teknologiformidling og Knuden - Kristiansand Kulturskole


Hvem er Teknologiformidling?

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling


Hva gjør Teknologiformidling?

Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

Flere episoder