LØRN.TECH

del

#0551: AI: Jahn Thomas Fidje: Anvendt AI

Season 1, Ep. 551

Hva er de beste anvendelsene av AI innen finans? Og hva er det som er så bra med deep learning, og hva er mulighetene vi får av deep learning? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CTO hos Sentient AS og Ph.D. student på universitetet i Agder, Jahn Thomas Fidje, om kunstig Intelligens og om mulighetene teknologien bringer med seg er positivt for oss og samfunnet.


— Kunstig Intelligens er, slik jeg ser det, et verktøy som må brukes. Nå er det mye fokus på at mennesker mister arbeidsplassen sin som følger av kunstig intelligens, men det er ikke riktig å se på det slik, forteller han i episoden.


Dette lørner du: 

  • Deep learning
  • Maskinlæring 
  • Energioptimalisering av næringsbygg 
  • Konkret anvendelse av AI 
  • Deep fakes 
  • GDP2 Algoritme 


Anbefalt litteratur: 

  • GameOver? ( en podcast om kunstig intelligens fra UiA )


Denne episoden er laget i samarbeid med stiftelsen teknologiformidling og Knuden - Kristiansand Kulturskole


Hvem er Teknologiformidling?

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling


Hva gjør Teknologiformidling?

Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

Flere episoder